• Bruk av digitale høydedata i strukturgeologisk analyse : Eksempel fra Oslo kommune 

   Nordgulen, Øystein; Dehls, John (NGU-Rapport (2003.013), Report, 2003)
   I delprosjekt A (Forundersøkelser) av FoU-prosjektet \"Miljø- ogsamfunnstjenelige tunneler\" (2001-2003) er det lagt vekt på forbedreforundersøkelsene gjennom å utvikle nye teknikker eller ta i bruk kjenteteknikker på en ...
  • E39 krysning av Romsdalsfjorden. Berggrunnsgeologi, strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti. 

   Rønning, Jan S.; Lutro, Ole; Redfield, Tim; Oppikofer, Thierry; Dehls, John (NGU-Rapport (2015.039), Report, 2015)
   I et samarbeid med Statens vegvesen Region Midt har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging i områdene der E39 er planlagt å krysse Romsdalsfjorden bl.a. med tunnel ...
  • Fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Storhaugen blokk i Manndalen, Troms 

   Böhme, Martina; Molina, Freddy Yugsi; Dehls, John; Hermanns, Reginald L. (NGU-Rapport (2015.050), Report, 2015)
   Storhaugen blokk ligger i en vestvendt skråning omtrent 1020 m ovenfor Fjellstad i Manndalen (Kåfjord kommune, Troms). Det ustabile fjellpartiet ble rekognosert fra helikopter i 2010 og ble skannet med en bakkebasert ...
  • Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms 

   Lauknes, Tom Rune; Böhme, Martina; Bunkholt, Halvor; Dehls, John; Oppikofer, Thierry; Hermanns, Reginald; Dalsegg, Einar; Kristensen, Lene; Eriksen, Harald Øverli (NGU-Rapport (2016.031), Report, 2016)
   Gamanjunni 3 ligger i en vestvendt skråning, i 1100 meters høyde ovenfor Sommarlia i Manndalen, Kåfjord kommune. Det ustabile fjellpartiet er avgrenset av en fullstendig utviklet bakskrent som viser en forflytning på omtrent ...
  • Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski 

   Saintot, Aline; Olesen, Odleiv; Dehls, John; Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2007.048), Report, 2008)
   På oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging har NGU utført en oppgradering av det geologiske og geofysiske grunnlagsmaterialet langs planlagt jernbanetras\u00E9 Oslo - Ski og framstilt dette i digital form.\r
  • Geologiske forhold langs tre planlagte tunneler i Larvik kommune 

   Noedgulen, Øystein; Solli, Arne; Dehls, John (NGU-Rapport (2001.040), Report, 2001)
   Det er utført befaring langs tre planlagte jernbanetunneler i Larvik kommune. Alle tunnelene går gjennom grovkornet larvikitt der det er en betydelig opp- sprekkning. De mest framtredende sprekkeretningene går fra NV-Sø ...
  • Neotectonic excursion guide to Troms and Finnmark. 

   Dehls, John; Olesen, Odleiv; Blikra, Lars Harald; Olsen, Lars (NGU-Rapport (99.082), Report, 1999)
   This report constitutes the itinerary for a two-day field excursion to postglacial faults and rock avalanches in northern Troms and western Finnmark. Day 1 has three stops along the route from Tromsø to Nordmannvikdalen ...
  • Neotectonics in Norway, Annual Technical Report 1998 

   Olesen, Odleiv; Dehls, John (NGU-Rapport (99.007), Report, 1999)
   The NEONOR project represents a national effort by several national researchand mapping institutions to study neotectonic phenomena through amultidisciplinary approach. Information on present land uplift, seismiticiy,rock ...
  • Neotectonics in Norway. Annual Technical Report 1997 

   Olesen, Odleiv et.al.; Dehls, John (NGU-Rapport (98.016), Report, 1998)
   Neotectonic crustal deformations have been reported at a large number of locations in Norway (both on local and regional scales). The NEONOR Project represents a national effort by several national research and mapping ...
  • Neotectonics in Norway. Annual Technical Report 1999 

   Dehls, John; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (2000.001), Report, 2000)
   The NEONOR project represents a national effort by several national research and mapping institutions to study neotectonic phenomena through a multi-diciplinary approach. Information on present land uplift, seismicity, ...