• Aktsomhetskart steinsprang og jordskred for Askøy kommune; test av metoder på høgoppløselig terrengmodell 

   Stalsberg, Knut; Derron, Marc H. (NGU-Rapport (2010.007), Report, 2011)
   Aktsomhetskart for jordskred og steinsprang er utarbeid for Askøy kommune. Arbeidet er utført som metodeutprøving i samband med at NGU utarbeider aktsomhetskart med nasjonal dekning. For steinsprang er det benyttet samme ...
  • Gradient analyse av Askøy kommune 

   Stalsberg, Knut; Sletten, Kari; Derron, Marc H. (NGU-Rapport (2006.079), Report, 2006)
   På oppdrag fra Askøy kommune har NGU utført en gradientanalyse, gjort en kort befaring og gitt generelle råd om hvordan kommunen bør arbeide med problemstillinger knyttet til skredfare.\r\rDe vedlagte kartene (på CD) viser ...
  • Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune 

   Stalsberg, Knut; Bargel, Terje H.; Blikra, Lars H.; Derron, Marc H.; Sletten, Kari (NGU-Rapport (2005.088), Report, 2005)
   Forkortet.\rBergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen ...
  • Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1 

   Sletten, Kari; Sveian, Harald; Stalsberg, Knut; Follestad, Bjørn; Derron, Marc H. (NGU-Rapport (2006.043), Report, 2006)
   Forkortet:\rBergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen ...
  • Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 2 

   Sletten, Kari; Follestad, Bjørn A.; Bergstrøm, Bjørn; Stalsberg, Knut; Derron, Marc H.; Sveian, Harald (NGU-Rapport (2006.095), Report, 2007)
   Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen bør gjennomføres. ...