• Trekantformede jordskred - studie av fem skredhendelser i Norge 

      Sandøy, G.; Devoli, G.; Rubensdotter, L. (NGU-Rapport (2017.017), Report, 2017)
      Trekantformede jordskred (også kalt ikke-kanalisert jordskred; Debris avalanche) er en skredtype som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg langs skredløpet til en stor bredde i dalbunnen. Dette ...