• Georadarmålinger i kommunene Leirfjord og Nesna i 2013 

   Tønnesen, Jan Fredrik; Dretvik, Håvard; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2015.035), Report, 2015)
   NGU har i 2013 utført georadarmålinger i forbindelse med løsmassekartlegging innenfor kommunene Leirfjord og Nesna i Nordland fylke. Målingene er utført ved lokalitetene Leirelva og Velsvåg i Leirfjord kommune og Nesna ...
  • Georadarundersøkelser i Alteidet og Kvænangsbotn, Kvænangen kommune, Troms 

   Dretvik, Håvard; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2014.004), Report, 2014)
   Det har i september 2013 blitt gjennomført georadarundersøkelser ved Alteidet og Kvænangsbotn i Kvænangen kommune i forbindelse med kartlegging av grunnvannspotensialet her. Tre profillinjer ble målt i et område med ...
  • Mapping of marine clay layers using airborne EM and ground geophysical methods at Byneset, Trondheim municipality 

   Solberg, Inger-Lise; Rønning, Jan S.; Dalsegg, Einar; Tønnesen, Jan Fr.; Dretvik, Håvard; Rodionov, Alexei; Baranwal, Vikas C. (NGU-Rapport (2015.006), Report, 2015)
   Airborne and ground geophysical surveys were performed at Byneset, Trondheim in Autumn 2013. On 1st January, 2012 a landslide occurred in the centre of the area. Main aim for these surveys was to see usefulness of ...
  • Resisitivitetsmålinger på Fremoavsetningen, Melhus kommune, Sør-Trøndelag 

   Dretvik, Håvard; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2013.058), Report, 2014)
   Resistivitetsmålinger på Fremo, Melhus kommune ble utført innenfor KARMA 3D Prosjektet ved Norges geologiske undersøkelse. KARMA 3D tar i bruk nye 3D modellerings- og visualiseringsverktøy for å kunne utvikle mer ...