• Arsenic, heavy metals, PAHs and PCBs in surface soils from Dublin, Ireland 

   Andersson, M.; Scanlon, R.; Glennon, M.; O'Connor, P.; Jensen, H.; Hoston, A.; Finne, T. E.; Eggen, O. (NGU-Rapport (2011.020), Report, 2011)
   A systematic survey of the concentration of elements in surface soil in greater Dublin has been carried out in 2009-2010. The soils in central Dublin have high concentrations oflead and polycyclic aromatic hydrocarbons ...
  • Elverum - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning 

   Dagestad, A.; Seither, A.; Høgaas, F.; Larsen, B.E.; Gundersen, P.; Minde, Å.; Eggen, O.; Ganerød, M.; Gjengedal, S.; Jæger, Ø. (NGU-Rapport (2019.018), Report, 2019)
   I forbindelse med Norges oppfølging av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det blitt gjennomført hydrogeologiske undersøkelser på grunnvannsforekomsten under sentrum i ...
  • Kongsberg - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning 

   Dagestad, A.; Seither, A.; Jæger, Ø.; Tassis, G.; Minde. Å.; Gundersen, P.; Eggen, O. (NGU-Rapport (2019.016), Report, 2020)
   I forbindelse med Norges gjennomføring av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det i perioden juni 2017 - mai 2019 gjennomført hydrogeologisk undersøkelser og kartlegging av ...