• Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Bestemmelse av byjordområde og naturlig bakgrunn basert på boreprøver 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.056), Report, 2010)
   I Oslo er byjordsområdet bestemt ut fra 484 boreprøver der den øverste meteren (0-1 m) er studert. Prøvetakingsområdet er i etterkant delt opp i delområder slik at hvert delområde dekker 20 prøver. Delområdet kvalifiserer ...
  • Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2008.081), Report, 2009)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har bestemt innholdet av bromerte flammehemmere fra ulike isolasjonsmaterialer i 50 prøver. Prøvene er samlet fra ulike typer bygg (boligblokker, kontorbygg, næringsbygg og skolebygg), ...
  • Innhold av miljøgifter i ballastpukk 

   Haugland, Toril; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2007.011), Report, 2007)
   Denne rapporten gjennomgår kjemiske data fra tidligere undersøkelser av miljøgifter i ballastmasser. Tilgjengelige data er sammenstilt og kommentert for å gi en oversikt over det man i dag vet om det generelle nivået av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i bydel Frogner (utenfor Ring 2) 

   Gaut, Sylvi; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.071), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiensoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i bydel Frogner i Oslo.\rI 3 av barnehagene (25%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 14 barnehager i bydel St. Hanshaugen (utenfor Ring 2) 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.074), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 14 barnehager\/-parker i bydel St. Hanshaugen i Oslo.\rI 5 av barnehagene (36%) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 21 resterende barnehager i Oslo 

   Eggen, Ola A.; Jensen. Henning (NGU-Rapport (2007.054), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning i 21 barnehager\/-parker i Oslo. dette er barnehager som ikke tidligere er rapportert, og er spredt ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 22 barnehager i bydel Sagene (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Tori; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2006.068), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 22 barnehager\/-parker i bydel Sagene i Oslo.\rI 9 av barnehagene (41%) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 33 barnehager i bydel Bjerke 

   Ottesen, Mirja Emilia; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Kobro, Astrid Fugleneb; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.002), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 33 barnehager i bydel Bjerke i Oslo.\rI 7 av barnehagene (21 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 39 barnehager i bydel Ullern 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Ottesen, Mirja Emilia; Gaut, Sylvi; Fugleneb, Astrid Kobro; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.083), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 39 barnehager i bydel Ullern i Oslo.\rI 13 av barnehagene (33%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 58 barnehager i bydel Østensjø 

   Eggen, Ola A.; Jartun, Morten; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.016), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 58 barnehager\/-parker i bydel Østensjø i Oslo.\rI 12 av barnehagene (21 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 79 barnehager i bydel Vestre Aker 

   Fugleneb, Astrid Kobro; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril; Ottesen Mirja Emilia (NGU-Rapport (2006.087), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 79 barnehager\/-parker i bydel Vestre Aker i Oslo.\rI 31 av barnehagene (39 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 86 barnehager i bydel Nordstrand 

   Andersson, Malin; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril; Ottesen, Mirja Emilia; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.013), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 86 barnehager\/-parker i bydel Nordstrand i Oslo.\rI 29 av barnehagene (34 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i fire barnehager i Lørenskog kommune 

   Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2007.061), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Lørenskog kommune undersøkt forurensning av overflatejord i fire barnehager i Lørenskog,\rI alle barnehagene befinner jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kadmium, krom, ...
  • Kartlegging av mulige lokale kilder til PCB på Bjørnøya, Hopen og Hornsund 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2008.083), Report, 2008)
   NGU har undersøkt Bjørnøya, Hopen og Hornsund for mulige lokale kilder til PCB. Prøver av maling og overflatejord er samlet inn fra disse lokalitetene.\rBjørnøya, Hopen og Hornsund er i all hovedsak rene for PCB. Likevel ...
  • Mal for utarbeidelse av aktsomhetskart for forurenset grunn 

   Ottesen, Rolf Tore; Andersson, M.; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2009.033), Report, 2010)
   Denne rapporten viser hvordan et aktsomhetskart for forurenset grunn skal utarbeides. Viktige elementer i malen er: 1) en forurensningshistorisk kartlegging utført av en profesjonell historiker, 2) en systematisk geokjemisk ...
  • Mineral soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen 

   Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A.; Reimann, Clemens (NGU-Rapport (2014.047), Report, 2014)
   During field work in the summer and fall of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 6x6km in Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag\u2019s municipalities of Trondheim and Malvik as well as on the Fosen peninsula. ...
  • Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse i Norge 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2008.080), Report, 2009)
   Et estimat over hvor mye PCB7 som kan finnes i stående bygningsmasse i Norge er gjort på bakgrunn av resultatene fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, ...
  • Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2007.010), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) samarbeider med Jernbaneverket om å kartlegge hvilke miljømessige utfordringer man står ovenfor med tanke på ballastmassene jernbanen ligger på. Som en del av dette er NGUs flomsedimentdatabase ...
  • Om kartlegging av forurensende virksomhet i Oslo kommune før 1948 - metode og hovedfunn 

   Eggen, Ola A.; Pedersen, Svein Henrik (NGU-Rapport (2008.037), Report, 2008)
   Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune og samarbeidspartnere utvikler et aktsomhetskart for Oslo. Aktsomhetskartet skal vise hvor det er mistanke om grunnforurensning. Grunnlaget for dette bygger på en rekke kilder og ...
  • Organic soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen 

   Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2014.057), Report, 2015)
   During field work in the summer and fall of 2013, organic soil samples were collected in a grid of 6 x 6 km in Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag\u2019s municipalities of Trondheim and Malvik as well as on the Fosen peninsula. ...