• Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter 

   Eggen, Ola Anfin; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.055), Report, 2010)
   En del av prosjektet \"Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo\" har vært å dokumentere det kjemiske innholdet av arsen, tungmetaller samt organiske forbindelser, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), ...
  • Geochemical data from Hattfjelldal 

   Eggen, Ola Anfin; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2014.053), Report, 2014)
   During field work in the summer of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 1x2 km in the municipality of Hattfjelldal in Nordland county, as well as smaller areas in the adjacent municipalities Grane and ...
  • Soil geochemical data from Nord-Salten, Nordland 

   Finne, Tor-Erik; Eggen, Ola Anfin (NGU-Rapport (2013.015), Report, 2013)
   The geochemical study presented was carried out in an area dubbed Nord-Salten, which mainly covers the basement rocks of the Tysfjord granite, as well as interleaved and adjacent metasediments of Caledonian nappes. Prior ...