• CP-målinger Løkken - Dragset. 

   Eidsvig, Per (NGU-Rapport (1342 B), Report, 1975)
  • Geofysiske målinger Høidal Grube, Løkken. 

   Eidsvig, Per; Sindre, Atle (NGU-Rapport (854, 862), Report, 1969)
   Målingene foregikk i to omganger. Hensikten med målingene under oppdrag 854 var å bringe på det rene om en ved IP-målinger kunne skille en kisimpregnert sone fra en mer kompakt og godt ledende vasskissone i området like ...
  • Geofysiske målinger Lykktjønn - Styggtjønn og Åmot. 

   Eidsvig, Per (NGU-Rapport (917), Report, 1970)
   Det er tidligere utført geofysiske målinger både i området Lykketjønn - Styggtjønn og ved Åmot Kobbergrube, og det henvises til følgende rapporter i NGU's arkiv: nr. 65, 117, 135 A, 854 og 862. Første del av foreliggende ...
  • Hisu-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Ravnåsen og Eiteråkroken, Gran kommune, Nordland. 

   Staw, Jomar; Eidsvig, Per; Dalsegg, Einar; Cramer, Jan (NGU-Rapport (1252/2), Report, 1975)
   Ravnåsen bly-sinkforekomst opptrer som en rekke røsker, synker og dagstrosser i en ca 2 km lang linjalrett sone i en mektig marmor. Eiteråkroken bly-sink- forekomst opptrer som spredt mineralisering i den sydlige delen av ...
  • IP- og magnetiske målinger i Feragen kromittfelt 

   Eidsvig, Per (NGU-Rapport (1650/33B), Report, 1979)
   Hensikten med målingene var å kartlegge kjente og hitil ukjente kromitt-mineraliseringer. Ut fra tidligere undersøkelser valgte en å benytte IP-målinger, delvis supplert med magnetiske målinger.\rDet har fremkommet en rekke ...
  • IP- og magnetiske målinger i Granåsen dolomittfelt 

   Eidsvig, Per (NGU-Rapport (1625/5B), Report, 1979)
   I Granåsen dolomittfelt opptrer noen gabbrokropper. Da området er sterkt over- dekket, er det vanskelig å lokalisere disse ved geologisk kartlegging. Denne rapporten beskriver et forsøk på å kartlegge disse gabbrokroppene ...
  • Ip- og magnetiske målinger. 

   Eidsvig, Per (NGU-Rapport (1560/9C), Report, 1978)
   Undersøkelsen er en del av en integrert geologisk, geokjemisk og geofysisk undersøkelse av kjente kobbermineraliseringer i \/ved Fardalen, Årdal. Det ble utført målinger av IP, ledningsevne, SP og magnetisk vertikalfelt. ...
  • Turammålinger Skorovas, Namsskogan, Nord-Trøndelag 

   Eidsvig, Per (NGU-Rapport (1891), Report, 1983)
   Hensikten med målingene var å undersøke om det i nærheten av Skorovas Gruber var mulighet for økonomisk interessant malm. Det ble benyttet turammålinger - delvis målt med flere frekvenser. Energiseringen var for det meste ...