• Foreløpig fare- og risikovurdering av ustabile fjellpartier ved Jasete-Furekamben-Ramnanosi, Aurland kommune 

   Fischer, Luzia; Hermanns, Reginald L.; Bunkholt, Halvor; Eiken, Trond; Rønning, Jan Steinar; Oppikofer, Thierry; Böhme, Martina (NGU-Rapport (2011.025), Report, 2011)
   NGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og risikoklassifisering av objekt inngår som en del av oppdraget. Det pågår pr. i dag kartlegging i tre fylke; Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. ...
  • Forprosjekt fjellskred i Troms - Status 2005 

   Eiken, Trond; Ganerød, Guri; Henderson, Iain; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.040), Report, 2006)
   Forkortet:\rGeologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda kan være svært gamle, vitner naturkatastrofen i Lyngen i 1810 ...