• ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010 

      Redfield, Tim; Hermanns, Reginald; Eiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien; Bunkholt, Halvor; Osmundsen, Per Terje; Oppikofer, Thierry; Lauknes, Rom Rune (NGU-Rapport (2011.031), Report, 2011)
      Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert ...