• Befaring langs Varangerfjorden med vurdering av evt. leirskredfare 

   Eilertsen, Raymond S. (NGU-Rapport (2008.048), Report, 2008)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra befaringen av en rekke enkeltområder med bebyggelse langs nordsiden av Varangerfjorden som er undersøkt med tanke på leirskredfare. Den gir en kortfattet karakteristikk av områdene ...
  • Geofysiske undersøkelser for løsmassekartlegging nær Bardufoss i Målselv kommune 

   Solberg, Inger-Lise; Rodionov, Alexei; Eilertsen, Raymond S.; Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2015.033), Report, 2015)
   I løpet av de siste årene har prosjektet MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) blitt gjennomført. I den forbindelse har berggrunnen blitt undersøkt for mineralforekomster, blant annet ved bruk av ElektroMagnetiske (EM) ...
  • Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid 

   Hermanns, Reginald; Rubensdotter, Lena; Romundset, Anders; Eilertsen, Raymond S.; Sletten, Kari; Sandøy, Gro (NGU-Rapport (2017.011), Report, 2017)
   Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen ...
  • Identifikasjon av løsneområder for jordskred 

   Eilertsen, Raymond S.; Kvam, Maria H.; Stalsberg, Knut; Sletten, Kari; Solberg, Inger-Lise; Pullarello, Jose; Rubensdotter, Lena (NGU-Rapport (2021.022), Report, 2021)
   Gjennom FoU-prosjektet "Identifisering av løsneområder for jordskred" finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt løsneområder for 488 jordskred i åpne ...
  • Kartlegging av potensiell skredfare i utvalgte områder i Rælingen kommune 

   Eilertsen, Raymond S. (NGU-Rapport (2007.058), Report, 2007)
   I forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU løsmassekartlegging\/befaring i utvalgte områder etter ønske fra Rælingen kommune. Områdene inkluderer Åmot, Fjerdingby\/Sundbekken, Nordbydalen, ...
  • Kvartærgeologisk kartlegging av Bjerkvik, Nordland 

   Eilertsen, Raymond S.; Tønnesen, Jan Fredrik; Stalsberg, Knut (NGU-Rapport (2011.048), Report, 2012)
   En kvartærgeologisk kartlegging av Bjerkvik, Nordland, er utført i målestokk 1:15 000. Kartleggingen har som formål å gi en oversikt over utbredelsen og typen av løsmasser i området samt prosesser som virker på disse og ...
  • Kvartærgeologisk kartlegging av Manndalen, Kåfjord kommune 

   Eilertsen, Raymond S.; Olsen, Lars; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2011.068), Report, 2012)
   Det er utført en kvartærgeologisk kartlegging av dalbunnen i Manndalen, Troms, i målestokk 1:10 000. Kartleggingen har som formål å gi en oversikt over utbredelsen av løsmassene i området og prosesser som påvirker disse ...
  • Morfologi og skredkartlegging i Botn ved Rissa, Sør-Trøndelag 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Sletten, Kari; Hansen, Louise; Eilertsen, Raymond S. (NGU-Rapport (2011.037), Report, 2011)
   Det er utført høy oppløselig sjøbunnskartlegging og innsamling av 2D refleksjonsseismiske profiler i Botn i Rissa, som en del av metodeutviklingsprosjektet \u201DSkredkartlegging i strandsonen\u201D. Prosjektet har som ...
  • Sjøbunnkartlegging ved Kristiansand, Kristiansand kommune, Vest-Agder 

   Eilertsen, Raymond S.; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2013.007), Report, 2013)
   Med NGU's interferometriske sidesøkende sonar, multistråle-ekkolodd og seismiske utstyr kan man effektivt samle inn batymetriske data, geologiske data og informasjon om bunntyper. Disse dataene kan sammen med topografiske, ...