• Grunnvannsundersøkelser i Tjelderdalen, Verdal kommune. 

      Hilmo, Bernt Olav; Ekker, Sonja (NGU-Rapport (91.144), Report, 1991)
      Formålet med grunnvannsundersøkelsene i Tjelderdalen er å finne ny vannkilde til Aspåstjønna og Andølvatn vasslag. Rapporten er skrevet på grunnlag av Sonja Ekkers hovedoppgave i ingeniørgeologi, NTH. Det er i den forbindelse ...