• On the form and mode of emplacement of the Herefoss granite. 

      Elders, W.A. (NGU (214A), Journal article, 1963)
      Det geologiske kart over S.Ø. Aust-Agder er dominert av to nesten sirkelrunde granittmassiver, Herefossgranitten (Birkelandsgranitten) og Grimstadgranitten (Fevikgranitten). Et kart over den geologiske omgivelse av disse ...