• Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Oppland fylke. 

      Morland, Geir; Alfstad, J.E.; Ellefsen, Vidar (NGU-Rapport (90.122), Report, 1990)
      Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er ...