• Sedimentasjonsforløpet på et suspensjonsdelta. 

      Elster, Margrethe (NGU-Rapport (84.173), Report, 1984)
      Denne rapporten omfatter en undersøkelse av sedimentasjonsforløpet på deltaet i Vågåvatn. Tidligere undersøkelser tyder på at mesteparten av deltaet er bygt opp av materiale fraktet i suspensjon. Et suspensjonsdelta vil ...