• Coop Phase I - Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, O.; Maystrenko, Y.; Lutro, O.; Lauritsen, T.; Koziel, J.; Gellein, J.; Elvebakk, H.; Ebbing, J.; Brönner, M.; Storrø, G.; Slagstad, T.; Osmundsen, P.T.; Nasuti, A.; Müller, C. (NGU-Rapport (2013.002), Report, 2013)
   The five-year Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated data acquisition and interpretationproject established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Møre-Haltenbankenarea. ...
  • Detaljundersøkelser av klebersteinsforekomst ved Klungen, Melhus kommune 

   Viken, G.; Elvebakk, H.; Iversen, B.; Heldal, T.; Sivertsvik, F.; Lauritsen, T. (NGU-Rapport (98.114), Report, 1998)
   Det er foretatt kjerneboring og geofysiske undersøkelser av klebersteinsfore- komster rundt et gammelt brudd ved Klungen gård, Melhus. Klebersteinsforekomsten ligger som en plateformet kropp omtrent parallelt med ...
  • Dypforvitring i Oslo-regionen. Påvisning og oppfølgende undersøkelser 

   Rønning, J. S.; Gellein, J.; Elvebakk, H.; Dalsegg, E.; Olesen, O. (NGU-Rapport (2007.034), Report, 2007)
   Som et ledd i NGUs satsning på geologi i Oslo-regionen (GEOS) er det arbeidet med påvisning av dypforvitring. Arbeidet er støttet økonomisk av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.\rUndersøkelsen har vist at dypforvitring ...
  • Geophysical and geological investigations of graphite occurrences in Vesterålen and Lofoten, Northern Norway 2017 

   Brönner, M.; Rønning, J.S.; Gautneb, H.; Larsen, B.E.; Knezevic, J.; Baranwal, V.C.; Elvebakk, H.; Gellein, J.; Ofstad, F. (NGU-Rapport (2018.011), Report, 2018)
   As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway), a helicopter-borne geophysical survey was performed in Lofoten and Vesterålen in 2013. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that may be ...
  • Grunnvannsundersøkelser - Hjelmeland og Randøy vest, Hjelmeland kommune 

   Elvebakk, H.; Jæger, Ø.; Midtgård. Aa.K.; Storrø, G.; Tønnesen, J.F.; Iversen, B. (NGU-Rapport (97.042), Report, 1997)
   Mulighetene for grunnvannsuttak er vurdert for forsyningsstedene Hjelmeland sentrum (ved Steinslandsvatnet og Pundsnes industrifelt) og Randøy vest, i Hjelmeland kommune. Løsmassene ved Steinslandsvatnet er undersøkt ved ...
  • Måling av radioaktivitet ved Kvernsundtunnelen til Bjarkøya i Troms. 

   Herfindal, K.K.; Rønning, J.S.; Watson, R.J.; Elvebakk, H.; Bjørlykke, A. (NGU-Rapport (2018.019), Report, 2018)
   Tunneldrift i bergarter med forhøyet innhold av de naturlige radioaktive elementene U, Th og K kan utgjøre et miljøproblem på flere måter. Det kan utsette tunnelarbeiderne for uheldige strålingsdoser, uheldige konsentrasjoner ...
  • Onshore - Offshore Resistivity studies. Basement resistivity at the Frøya High 

   Rønning, J. S.; Elvebakk, H. (NGU-Rapport (2005.032), Report, 2005)
   As part of the prospecting activities of the oil company PERTRA at \"The Frøya High\", the Geological Survey of Norway (NGU) was asked to provide resistivity values of the underlying basement rocks. PL321 is considering ...
  • Ramså basin, northern Norway: an integrated study 

   Brönner, M.; Schiellerup, H.; Schönenberger, J.; Smelror, M.; Tveten, E.; Rønning, J.S.; Ryseth, A.; Rueslåtten, H.; Ruud, B.O.; Midbøe, P.; Elvebakk, H.; Davidsen, B.; Crne, A.; Baranwal, V.; Johansen, T.A.; Margreth, A.; Lutro, O.; Henningsen, T.; Gellein, J.; Torthun, T.; Engvik, A. (NGU-Rapport (2017.027), Report, 2017)
   The Ramså Basin in the northeast of the island of Andøya combines both a Mesozoic sedimentary succession and a subjacent deeply weathered basement. The basin must be considered as the only easily accessible analogue for ...