• Evaluation of alternative bathymetry data sources for MAREANO: A comparison of Olex bathymetry and multibeam data for substrate and biotope mapping 

   Elvenes, Sigrid; Dolan, Margaret F.J.; Buhl-Mortensen, Pål (NGU-Rapport (2012.030), Report, 2012)
   The MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) seabed mapping programme generates a wide range of products, including sediment and benthic biotope maps. Production of these maps relies heavily on full-coverage ...
  • Forurensningsstatus i havbunnssedimenter i Ofotfjorden, Tysfjorden og Tjeldsundet 

   Elvenes, Sigrid; Rasmussen, Tone; Knies, Jochen (NGU-Rapport (2017.047), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del ...
  • Interpretation of green laser and aerial photograph data for seabed sediment mapping in shallow areas, Søre Sunnmøre 

   Dolan, Margaret F.J.; Bellec, Valerie K.; Elvenes, Sigrid; Lepland, Aave (NGU-Rapport (2018.027), Report, 2018)
   This report provides a technical summary of the interpretation of green laser and aerial photograph data for seabed sediment mapping in shallow areas, Søre Sunnmøre. This work was conducted under Work Package 10 of the ...
  • Kartlegging av korallforekomster i Romsdalsfjorden, Harøyfjorden og rundt Gossa ved hjelp av dybdedata fra multistråleekkolodd 

   Jarna, Alexandra; Bøe, Reidulv; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2017.033), Report, 2017)
   Fylkesmannen i Møre og Romsdal har engasjert Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å kartlegge korallforekomster i Romsdalsfjorden, Harøyfjorden og rundt Gossa. Kartleggingen er basert på eksisterende multistråleekkoloddata ...
  • Landscape mapping in MAREANO 

   Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2013.035), Report, 2014)
   Norway\u2019s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the sea floor into large geomorphic units, which are referred to as marine landscapes. These landscape ...
  • Marine grunnkart i Sør-Troms. Rapport om biotopmodellering 

   Dolan, Margaret F.J.; Arvesen, Børge; Longva, Oddvar; Michelsen, Helena; Rasmussen, Tone; Selboskar, Odd Harald; Lepland, Aave; Plassen, Liv; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2012.070), Report, 2012)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjord ...
  • Modellering av optimale oppdrettslokaliteter 

   Longva, Oddvar; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2016.005), Report, 2016)
   Denne rapporten beskriver et modelleringsforsøk der de fysiske parametrene innhentet gjennom Astafjordprosjektet kobles mot erfaringsdata fra oppdrettsnræringen. Formalet var å påvise hva som kjennetegner de beste ...
  • Sedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Ofot-regionen 

   Knies, Jochen; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2018.007), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del ...
  • Standard for geological seabed mapping offshore 

   Bøe. Reidulv; Elvenes, Sigrid; Totland, Oddbjørn; Olsen, Heidi; Lepland, Aave; Thorsnes, Terje; Dolan, Margaret (NGU-Rapport (2010.033), Report, 2010)
   This report gives specifications and requirements for geological seabed mapping in the offshore region. The work was initiated by needs in the MAREANO-programme to document procedures. The report summarizes the work flow ...