• Drikkevannsundersøkelser i Oppland fylke Status - råvannskilder. 

   Ensby, Simen (NGU-Rapport (87.015), Report, 1987)
   Som en basis for arbeidet med den fylkeskommunale og kommunale oversiktsplanleggingen i Oppland, har NGU vurdert tilstanden ved de vannverkene som forsyner mer enn 100 personer. Rapporten omfatter vannverk som ligger utenom ...
  • Grunnvannsundersøkelser i løsmasser. GiN-veileder nr. 3 

   Ensby, Simen; Ellingsen, Knut (red.) (Skrifter (99), Journal article, 1990)
   Veileder nr.3 omfatter grunnvannsundersøkelser i løsmasser, med vekt på standard prosedyrer i forundersøkelsen for vannverk som skal forsyne mer en 100 personer. Veilederen henvender seg til kommunalteknisk sektor, helseetat, ...