• Berggrunnsgeologi og mineralske ressurser i Sokndalsområdet, Rogaland. Statusrapport 

   Nilsson, L.P.; Gautneb, H.; Marker, M.; Karlsen, T.A.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (98.068), Report, 1998)
   I samarbeid med Rogalsnd fylke har NGU skaffet til veie geologiske data, utført kartlegging og sammnestilt ewt berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:25 000 over området Sokndal - Mydland - Berrefjord. I tillegg er det ...
  • Byggeråstoffer i Buskerud -en oversikt 

   Heldal, T.; Erichsen, E.; Margreth, A. (NGU-Rapport (2020.036), Report, 2020)
   Rapporten oppsummerer arbeid og resultater av geologiske undersøkelser knyttet til byggeråstoffer (sand, grus, pukk og naturstein) i Buskerud gjennom samarbeid mellom NGU og Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold ...
  • Geologisk kart og 3D-modell over skiferbrudd i Peska, Alta 

   Heldal, T.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (98.087), Report, 1998)
   Altaskiferen i Peskaområdet er kartlagt, og innenfor den drivverdige sonen er skilt mellom homogen skifer, vesentlig drivverdig og en øvre sone av variabel kvalitet. Grensene mellom disse to er gradvis, og generelt har vi ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2000 

   Korneliussen, A.; Wanvik, J.E.; Tegner, C.; Sørdal, T.; Sandstad, J.S.; Meyer, G.B.; McEnroe, S.A.; Larsen, R.B.; Marker, M.; Bingen, B.; Erichsen, E.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2000.140), Report, 2000)
  • Grunnvann i Norge (GiN) Innhold og feltmetodikk. 

   Sand, Kari; Thoresen, M.; Rindstad, B.I.; Erichsen, E.; Flaa, R.A. (NGU-Rapport (90.074), Report, 1990)
   Rapporten dokumenterer det metodiske opplegget og feltmetodikken til \"Grunnvann i Norge\". Rapporten gir informasjon om arbeidet fra en starter med å vurdere grunn- vannsmulighetene i en kommune til ferdig kommunerapport. ...
  • Karakterisering av partikler fra mineral- og bergartsprøver for bruk i studier av betennelsesreaksjoner i celleprøver 

   Erichsen, E.; Grytting, V.S.; Røhr, T.R.; Halle, M.S.; Ulvik, A.; Pettersen, E.; Schönenberger, J.; Van der Lelij, R. (NGU-Rapport (2020.008), Report, 2020)
   NGU har i prosjektet "Preventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution (PrevenTAP)" utført analyser for karakterisering av mineral partikler fra et utvalg med mineral- og ...
  • Nasjonale oversiktskart for geologiske grunnundersøkelser for deponering av radioaktivt avfall 

   Brönner, M.; Nordgulen, Ø.; Böhme, M.; van Boeckel, M.; Dagestad, A; Erichsen, E.; Gellein, J.; Gunleiksrud, I.; Høgaas, F.; Noël, F.; Olesen, O.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2022.025), Report, 2022)
   Institutt for energiteknikk (IFE) har i samarbeid med norsk industri planlagt, bygd og drevet fireforskningsreaktorer, en i Halden, og tre på Kjeller ved Lillestrøm. I forbindelse med nedbyggingen av densiste reaktoren ...
  • Rutilforekomster på Holsnøy, - Meland kommune, Hordaland. 

   Austrheim, H.; Korneliussen, A.; Røste, J.; Rønning, J.S.; Furuhaug, L.; Lauritsen, T.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (90.008), Report, 1990)
   Titanrike basiske bergarter assosiert med Bergensbuenes anortositt-kompleks (ca. 1000 millioner år gammelt) har i de nordlige deler av Holsnøy gjennom- gått en omvandling til eklogitt i kaledonske (ca. 420 millioner år) ...