• Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms 

      Lauknes, Tom Rune; Böhme, Martina; Bunkholt, Halvor; Dehls, John; Oppikofer, Thierry; Hermanns, Reginald; Dalsegg, Einar; Kristensen, Lene; Eriksen, Harald Øverli (NGU-Rapport (2016.031), Report, 2016)
      Gamanjunni 3 ligger i en vestvendt skråning, i 1100 meters høyde ovenfor Sommarlia i Manndalen, Kåfjord kommune. Det ustabile fjellpartiet er avgrenset av en fullstendig utviklet bakskrent som viser en forflytning på omtrent ...