• Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Supplerende undersøkelser i 2019 

      Baranwal, Vikas; Rønning, Jan S.; Schiellerup, Henrik; Rueslåtten, Håkon; Haase, Claudia; Fabian, Carl; Elvebakk, Harald; Brönner, Marco (NGU-Rapport (2019.003), Report, 2019)
      NGU har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er tidligere utført geofysiske målinger fra helikopter og borehullslogging. ...