• Årsrapport Geokjemisk avdeling 1984 

      Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.; Sæther, B.; Ottesen, R.T.; Faye, G.Chr. (NGU-Rapport (85.045), Report, 1985)
      Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og 3 seksjoner etter arbeidsområdene - kjemiske analyser (25), geokjemisk kartlegging (9) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1984 viser kr. ...