• Nye Veier, E6 trasé Ranheim-Værnes. Bruksegenskaper til bergartsmateriale langs traséen 

   Erichsen, Eyolf; Finne, Tor-Erik (NGU-Rapport (2019.010), Report, 2019)
   Nye Veier skal i løpet av 2019 starte utbygging av E6 Ranheim-Værnes.Materialtekniske analyser utført av NGU tilsier at kvaliteten for flere av bergartene som kan opptre langs vegtras\u00E9en kan være egnet til vegfundamentet ...
  • Soil geochemical data from Nord-Salten, Nordland 

   Finne, Tor-Erik; Eggen, Ola Anfin (NGU-Rapport (2013.015), Report, 2013)
   The geochemical study presented was carried out in an area dubbed Nord-Salten, which mainly covers the basement rocks of the Tysfjord granite, as well as interleaved and adjacent metasediments of Caledonian nappes. Prior ...