• Grunnvann. Kunstig infiltrasjon. GiN-veileder nr. 11 

   Eckholdt, Einar; Snekkerbakken, Aud Margrethe; Finsrud, Roar (Skrifter (109), Journal article, 1992)
  • Grunnvann: planlegging - økonomi. GiN-veileder nr. 4 

   Finsrud, Roar; Ellingsen, Knut (red.) (Skrifter (100), Journal article, 1990)
   Veileder nr. 4 tar for seg bl.a. økonomisk sammenlikning av mulige løsning av vannforsyningen. Nåverdimetoden behandles særskilt som en viktig metode for å kunne sammenlikne investerings- og driftskostnader for ulike ...
  • Grunnvannsanlegg - eksempler. GiN-veileder nr. 5 

   Ellingsen, Knut (red.); Finsrud, Roar (Skrifter (101), Journal article, 1990)
   Veileder nr. 5 behandler fire eksempler på grunnvannsanlegg og sammenlikninger av ulike alternative løsninger før grunnvann ble valgt. Eksemplene er valgt slik at de fleste aspekter ved kildealternativer basert på grunnvann ...
  • Grunnvannsanlegg. EDB-basert drift og fjernkontroll. GiN-veileder nr. 10 

   Finsrud, Roar (Skrifter (104), Journal article, 1991)
  • Grunnvatn i fjell til spreidd bustad. GiN-veileder nr. 6 

   Henriksen, Helge; Finsrud, Roar; Ellingsen, Knut (red.); Andersen, Rune (Skrifter (102), Journal article, 1990)
   Veileder nr. 6 er ment å være en innføring i tilrettelegging av grunnvannsbrønner for spredt bosetning, enkelthus og små fellesvannverk. Den er utarbeidet av Indre Sogn Interkommunale Servicekontor (ISIS). Prosjektleder ...