• Utprøving av metode for vannanalyse med AA-grafittovnteknikk. 

      Flårønning, Asbjørn (NGU-Rapport (90.048), Report, 1990)
      Rapporten omhandler utprøving av metode for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og nikkel ved hjelp av vår apparatur for atom- absrobsjon-spektrofotometri, grafittovnteknikk: Perkin-Elmer modell ...