• Bulkanalyse av Th og U i bergartsprøver med LA-ICP-MS. Metodebeskrivelse 

   Flem, Belinda; Skaar, Øyvind; Grimstvedt, Andreas; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2005.031), Report, 2005)
   Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet med litiumtetraborat er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys i deler av året. ...
  • EU-WATERRES - Spørreundersøkelse om forvaltning av grunnvann i grensetraktene 

   Flem, Belinda; Venvik, Guri; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2021.027), Report, 2021)
   Gjennom det EØS finansierte prosjektet \u00ABEU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (EU-WATERRES)\u00BB ledet av det polske geologiske institutt (PGI) er det gjennomført ...
  • Kvalitetskontroll/metodeutvikling: Platina gruppe elementer (PGE),HR- ICP-MS, vannanalyser 

   Flem, Belinda (NGU-Rapport (97.109), Report, 1997)
   Ruthenium, osmium, rhodium, iridium, palladium og platina er de tyngste elementene i gruppe VIIIA(8), VIII(9) og VIIIA(10) og blir ofte kalt platina metaller eller platina elementer. De er alle sjeldne elementer hvor platina ...
  • Kvalitetssikring/metodeutvikling: Sjeldne jordartselementer (REE), ICP-MS analyser 

   Flem, Belinda (NGU-Rapport (97.094), Report, 1997)
   NGU har investert i et høyoppløselig induktivt koplet plasma massespektromter (HR-ICP-MS), Finnigan MAT, Element. Denne type analyseinstrument gir mulighet for deteksjon av konsentrasoner ned i ppq området (pg\/kg). I ...
  • Kvalitetssikring: Sammneligning av dobbeltdestillert ionebyttet vann og Milli-Q vann 

   Flem, Belinda (NGU-Rapport (97.054), Report, 1997)
   10 prøver av dobbeltdestillert ionebyttet vann og 10 prøver av Milli-Q vann ble analysert med iduktivt koblet plasma-massespektrometer, ICP-MS (Finnigan MAT Element). Gjennomsnittet av intensitetene,cps, for de 10 prøvene ...
  • LA-HR-ICP-MS analysis of quartz and principles governing the distri- bution and speciation of structural impurities in igneous quartz 

   Flem, Belinda; Mansfeld, Joakim; Lahaye, Yann; Larsen, Rune B.; Dundas, Siv (NGU-Rapport (2000.081), Report, 2000)
   Laser Ablation High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-HR-ICP-MS) if qyartz is now fully operational at NGU and may be applied as an exploration method after new high-purity quartz deposits. The ...
  • Lead isotope determinations by inductively-coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS): potential of sector field instruments 

   Flem, Belinda; Cook, Nigel; Grimstvedt, Andreas (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   Lead isotope measurements have been carried out using a high-resolution inductively-coupled plasma mass spectrometry (Finnigan MAT ELEMENT, configurated with CD-1 option) The method can be applied to all types of geological ...
  • Lime availability in soil, humus, and water 

   Acosta-Gongora, Pedro; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Andersson, Malin; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2021.034), Report, 2021)
   Calcium (herein a proxy for lime) is an important nutrient for plants and its availability within an area can favour the occurrence and\/or dominance of certain plant species. Regional and local scale studies were carried ...
  • Metodeutvikling: Deteksjonsgrenser REE, ICP-MS 

   Flem, Belinda (NGU-Rapport (97.080), Report, 1997)
   Alle isotopene Sc45, Y89, La139, Ce140, Pr141, Nd143, Nd146, Sm147, Sm149, Sm152, Eu151, Eu153, Gd157, Gd158, Tb159, Dy161, Dy164, Ho165, Er166, Er167, Tm169, Yb172, Yb173, Yb174, Lu175, Th232 som inngikk i denne undersøkelsen ...
  • Mineral soil geochemistry in Hedmark 

   Flem, Belinda; Acosta-Congora, Pedro; Finne, Tor Erik; Klug, Martin (NGU-Rapport (2022.021), Report, 2022)
   This report present results from mineral soil geochemistry from a survey of former Hedmark county, now part of Innlandet county. It is a continuation of corresponding surveys undertaken in the counties Finnmark, Troms, ...
  • Mineral soil geochemistry in southern Trøndelag 

   Flem, Belinda; Andersson, Malin; Finne, Tor Erik; Minde, Åse (NGU-Rapport (2020.017), Report, 2020)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012 

   Gautneb, Håvard; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Henderson, Iain; Schiellerup, Henrik; Rønning, Jan Steinar; Olesen, Odleiv; Løvø, Gudmund; Ihlen, Peter M.; Sandstad, Jan Sverre; Dahl, Rolv; Ebbing. Jörg (NGU-Rapport (2013.016), Report, 2013)
   MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut ...
  • Organic soil geochemistry in southern Trøndelag, QC - report 

   Flem, Belinda; Acosta-Gongora, Pedro; Andersson, Malin; Minde, Åse; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2021.006), Report, 2021)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • Refinement of phosphorus determination in quartz by LA-ICP-MS through defining new reference material values 

   Müller, Axel; Schiellerup, Henrik; Flem, Belinda; Wiedenbeck, Michael (NGU-Rapport (2007.001), Report, 2009)
   The aim of this study is to improve the quality of laser ablation inductively coupled mass spectrometry (LA-ICP-MS). Over the last decade the Geological Survey of Norway has routinely performed trace element analyses of ...