• Distribution of rock fragments, grain size and chemical elements of tills in the Lake Mjøsa area, eastern Norway 

   Reimann, Clemens; Olsen, Lars; Fredin, Ola; Follestad, Bjørn A. (NGU Bulletin (453), Journal article, 2014)
   The Lake Mjøsa area in eastern Norway forms an interesting case to study glacial erosion, transport and deposition because bedrock lithology (source of till) is relatively well known and the Geological Survey of Norway ...
  • Geofysisk logging og geologisk kjernelogging, Diamantborehull KH1, Bjarkøy, Troms 

   Elvebakk, Harald; Dalsegg, Einar; Viola, Giulio; Fredin, Ola (NGU-Rapport (2014.020), Report, 2014)
   NGU har utført geofysisk logging i borehull KH1 på Bjarkøy i forbindelse med planlagt undersjøisk tunnel til øya. Måling av resistivitet og seismisk P-bølgehastighet indikerer for det meste massivt, stabilt fjell. Stedvis ...
  • Geometry and vertical extent of the late Weichselian ice sheet in northwestern Oppland County, Norway 

   Fredin, Ola; Follestad, Bjørn (NGU Bulletin (451), Journal article, 2011)
   The position of the ice margin during the last deglaciation is well known in Scandinavia, in particular during the Younger Dryas (YD) chronozone from when large ice marginal deposits easily can be traced at or close to the ...
  • Kartlegging av glasiale landformer på Søre Sunnmøre 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2021.002), Report, 2021)
   I 2020 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken videreført arbeidet med utvikling av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har ...
  • Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2020.001), Report, 2020)
   I områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ...
  • Kartlegging av rødlistede landformer: resultater og erfaringer fra pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2019.037), Report, 2020)
   I områder av Trøndelag og nordre Gudbrandsdalen har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlagt fem ulike landformer som er oppført på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. ...
  • Kartlegging av rødlistede landformer: videreføring av pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; van-Boeckel, Mikis; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Liinamaa-Dehls, Anne; Lyså, Astrid; Nordahl, Bobo; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2021.001), Report, 2021)
   I 2019 begynte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlegging av fem ulike landformer på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. Denne kartleggingen er videreført i 2020 og ...
  • Kvartærgeologisk kartlegging rundt Leirfjorden 

   Olsen, Lars; Fredin, Ola; Rubensdotter, Lena; Høgaas, Fredrik; Romundset, Anders; Bøe, Reidulv; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2015.020), Report, 2015)
   Leirfjord ligger i kommunene Leirfjord og Alstadhaug på Helgelandskysten i Nordland. I de siste årene er det utført kvartærgeologisk kartlegging i disse områdene (5 kart i M 1:20 000 og 1:35 000) og kartleggingen er beskrevet ...
  • Leland - Fagervika, kvartærgeologisk M kart 1:20 000. 

   Olsen, Lars; Hansen, Louise; Høgaas, Fredrik; Fredin, Ola; Rubensdotter, Lena (Map, 2015)
   Vedlegg 2 til NGU-rapport 2015.020
  • Transport av metallforurenset grunnvann i gruveområdet på Løkken, Sør-Trøndelag 

   Forsgård, Maria; Viola, Giulio; Gundersen, Pål; Seither, Anna; Dalsegg, Einar; Sæther, Ola Magne; Storrø, Gaute; Gjørva, Marit Bakken; Fredin, Ola (NGU-Rapport (2015.041), Report, 2015)
   Transport av forurenset grunnvann gjennom undergrunnen på Løkken har trolig hatt stor betydning for virkningsgraden av de forurensningsbegrensende tiltak som tidligere har vært gjennomført i Løkkenområdet. Denne rapporten ...
  • Tropical weathering in Norway, TWIN final report 

   Rønning, Jan Steinar; Fabian, Karl; Fredin, Ola; Gellein, Jomar; Husteli, Berit; Magnus, Christian; Solbakk, Terje; Øverland, Jon Arne; Tønnesen, Jan Fredrik; Olesen, Odleiv; Bering, Dag; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2012.005), Report, 2012)
   The Geological Survey of Norway and the Norwegian Petroleum Directorate established the TWIN Project (Tropical Weathering In Norway) in 2009 to improve the understanding of deep weathering on mainland Norway as well as ...