• Grus- og Pukkregisteret i Balestrand kommune, Sogn og Fjordane fylke 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (95.087), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Bømlo, Fitjar, Stord, Tysnes og Austevoll kommuner, Hordaland 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (88.125), Report, 1988)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra hver kommune. Kommunene Austevoll, Tysnes, ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Eidfjord og Ulvik kommuner, Hordaland. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (89.011), Report, 1989)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk-forekomstene i hele landet. Grus- pg Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort ...
  • Grus- og Pukkregisteret i kommunene Årdal, Naustdal og Jølster, Sogn og Fjordane 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (93.110), Report, 1993)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand, grus og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etab- lert i 1982. Opplysningene om sand, grus og pukkforekomstene i kommunene ...
  • Grusregisteret i Åmot kommune, Hedmark. 

   Nielsen, Jens Tore; Freland, Alf (NGU-Rapport (86.060), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og ...
  • Grusregisteret i Grong og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (87.066), Report, 1987)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Lierne kommune 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (86.038), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Modalen kommune. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (87.020), Report, 1987)
   Denne rapporten bygger på data fra to tidligere rapporter om sand- og grusundersøkelser i kommunen (NGU-rapport 1806\/18 og Stv.-rapp. nr. 19 oppdr. R-119 A) , begge utgitt i 1983. Grusregisteret, et landsomfattende, ...
  • Grusregisteret i Ofoten med Tysfjord, Hamarøy og Steigen. 

   Freland, Alf; Stokke, John Anders; Storrø, Gaute; Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (86.085), Report, 1986)
   Grusregisteret i Ofotenområdet er etablert. Hensikten med registeret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkressursene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Narvik (89 mill. m3) og ...
  • Grusregisteret i Rollag kommune. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (85.039), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Verran, Leksvik og Mosvik kommune. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (86.067), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Mektighet av overdekke. Elektriske sonderinger for Lidalskifer A/S. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (85.235), Report, 1985)
   Etter forespørsel fra Nord-Trøndelag fylkeskommune ble det målt mektighet av overdekke i et område der det var planlagt uttak av skifer v\/Dalbekken i Lierne. Rapporten viser resultatene av 5 vertikale elektriske sonderinger ...
  • Rapportoversik Ingeniørgeologi. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (85.089), Report, 1985)
   Denne rapporten er en oversikt over alle NGU-rapporter som har tilknytning til fagfeltet Ingeniørgeologi, fortrinnsvis innenfor løsmasseundersøkelser. Rapportene er ordnet fylkesvis og etter rapportnummer og årstall. Det ...
  • Rapportoversikt innenfor fagområdet Byggeråstoffer - Ingeniørgeologi fra 1963 - juni 1992 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (92.225), Report, 1992)
   Denne rapporten er en oversikt over alle NGU-rapporter som har tilknytning til fagfeltet Ingeniørgeologi, fortrinnsvis innenfor løsmasseundersøkelser og pukkundersøkelser fram til 01.06.92. Rapporten er ordnet fylkesvis ...
  • Rapportoversikt til 1988, Ingeniørgeologi. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (88.025), Report, 1988)
   Denne rapporten er en oversikt over alle NGU-rapporter som har tilknytning til fagfeltet Ingeniørgeologi, fortrinnsvis innenfor løsmasseundersøkelser og pukkundersøkelser. Rapportene er ordnet fylkesvis og etter rapportnummer ...
  • Sand, grus og pukk i Nord-Trøndelag. 

   Freland, Alf (NGU-Rapport (84.166), Report, 1984)
   Dette er en foreløpig rapport med en grov vurdering av sand- og grusreservene kommunevis i Nord Trøndelag. Arbeidet er dels utført i tråd med retningslinjene i det landsomfattende grusregisteret, dels etter en forenklet ...