• Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Siewers, U.; Krog, J. R.; Banks, D.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (99.099), Report, 2007)
   \"landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens Strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynet har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann fra løsmasser i Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (98.089), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Agderfylkene 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.162), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Buskerud fylke 

   Krogh, J.R.; Lind, B.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.160), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i fylkene Hedmark og Oppland 

   Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.165), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Hordaland fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Krogh, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.164), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Møre og Romsdal fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Aa, K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.167), Report, 1997)
   Omfatter 23 av 38 kommuner i Møre og Romsdal. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Nord-Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.169), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Norge 

   Krogh, J. R.; Banks, D.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Lind, B.; Strand, T. (NGU-Rapport (98.058), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Oslo og Akershus fylke 

   Banks, D.; Lind, B.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J.R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (97.158), Report, 1997)
   Undersøkelsen omfattet de fleste kommuner i Akershus. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Rogaland fylke 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.163), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Sogn og Fjordane fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.166), Report, 1997)
   Undersøkelsen gjelder 13 av 26 kommuner i Sogn og Fjordane. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Telemark fylke 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.161), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Trøndelagsfylkene 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.168), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Vestfold fylke 

   Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T. (NGU-Rapport (97.159), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Østfold fylke. 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (97.157), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • The Hydrogeochemistry of the Altaiskii, Askizskii, Beiskii,Beogradskii Shirinskii, Tashtskii and Ust' Abakanskii Regions, Republic of Khakassia Southern Siberia, Russian Federation - Data Report 

   Banks, D.; Verdernikov, A. A.; Karnachuk, O. V.; Holden, W.; Frengstad, B.; Parnachev, V. P. (NGU-Rapport (2001.006), Report, 2001)
   This report documents the geochemical and microbiological data on water samples collected during field expeditions during the summers of 1999 and 2000 to the Republic of Khakassia (Russian Federation) in southern Siberia. ...
  • The inorganic drinking water quality of some groundwaterworks and regulated wells in Norway 

   Seither, A.; Frengstad, B.; Berg, T.; Eide, P. E. (NGU-Rapport (2012.073), Report, 2012)
   A selection of 351 wells and\/or springs serving public waterworks registered at Nasjonalt folkehelseinstitutt (Norwegian Institute of Public Health) and 302 wells and\/or springs registered at Mattilsynet (Norwegian Food ...
  • Utjevningsbassengs innvirkning på radoninnholdet i grunnvann fra fast fjell 

   Krogh, J.R.; Banks, D.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Lind, B.; Strand, T. (NGU-Rapport (98.097), Report, 1998)
   16094 prøver av grunnvann fra norsk prekambrisk og palaeozoisk fast fjell ble samlet inn i 1996-1997. Disse ble delt i grupper på grunnlag av om vannet passerte igjennom et utjevningsbasseng før prøven ble tatt. Slike ...