• 22nd NGU Seminar on Hydrogeology and Environment, May 14-15, 2013. "Groundwater and Cultural Heritage" 

   Engdal, Marianne; Frengstad, Bjørn; Aune, Tove (NGU-Rapport (2013.024), Report, 2013)
   The report presents programme, list of participants and abstracts of oral presentations and posters from the 22nd NGU Seminar on Hydrogeology and Environment: \"Groundwater and Cultural Heritage\", held on May 14-15 in ...
  • Bunn- og fjellkotekartlegging av Vevelstadsundet og ved Søvika, Tenna og Sør-Herøya, Nordland fylke 

   Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (95.160), Report, 1995)
   I tidsrommet 15.9-19.9 1995 utførte NGU refleksjonsseismiske undersøkelser på oppdrag fra Statens vegvesen, Nordland. Et område i Vevelstadsundet ble undersøkt for et brualternativ og en eventuell undersjøisk tunnel. Et ...
  • Deglaciation of the outermost Trondheimsfjord area, mid-Norway 

   Ottesen, Dag; Rokoengen, Kåre; Frengstad, Bjørn (NGU Bulletin (427), Journal article, 1995)
  • Det 23. NGU-seminar om hydrogeologi og miljø, 11.-12. mars 2014. "Grunnvann i min kommune" 

   Frengstad, Bjørn; Aune, Tove (NGU-Rapport (2014.012), Report, 2014)
   Rapporten presenterer program, deltakerliste og sammendrag av foredrag og postere fra det 23. NGU-seminar om hydrogeologi og miljø: \"Grunnvann i min kommune\", holdt 11.-12. mars 2014 i Trondheim.Første dag er øremerket ...
  • Det 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeologi 1997 

   Frengstad, Bjørn; Minde, Åse (red) (NGU-Rapport (97.150), Report, 1997)
   3. og 4.november 1997 arrangerte faggruppe for geokjemi og hydrogeologi sitt 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi på Knut S.Heiers konferansesenter ved NGU i Trondheim. 118 deltakere var påmeldt totalt med ca 90 ...
  • Feltbefaring av seks lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden 

   Cramer, Jan; Lutro, Ole; Frengstad, Bjørn; Bergstrøm, Bjørn; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2010.059), Report, 2010)
   På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport ...
  • Geologisk beskrivelse av mulige lokaliteter for nytt mellomlager i Norge 

   Hansen, Louise; Frengstad, Bjørn; Rønningen, Åse; Olesen, Odleiv; Lutro, Ole (NGU-Rapport (2010.035), Report, 2010)
   Utvalget \"Mellomlagerløsning for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall\" har utarbeidet en beskrivelse av kriterier for lokaliteter til vurdering som en mellomlagerløsning. Utvalget har bedt NGU om å skaffe en ...
  • Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av radonfare i Norge 

   Ganerød, Guri V.; Sørdal, Torbjørn; Rønning, Jan S.; Lindahl, Ingvar; Lauritsen, Torleif; Frengstad, Bjørn; Elvebakk, Harald; Baranwal, Vikas (NGU-Rapport (2012.067), Report, 2013)
   I denne rapporten gis det en oversikt over data som NGU har tilgjengelig enten som kart eller som data i databaser, og som kan ha betydning for å vurdere risikoen for radon i Norge. Deriverte produkter som alunskiferkart ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Heggjabygda, Eid kommune 

   Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (97.030), Report, 1997)
   I forbindelse med Eid kommunes hovedplanarbeid er mulighetene for grunnvanns- uttak til drikkevannsforsyning i Heggjabygda blitt vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGU's vannprogram, vannforsyning Sogn og Fjordane som ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Salbuosen, Hyllestad kommune 

   Frengstad, Bjørn; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (97.052), Report, 1997)
   I samarbeid med Hyllestad kommune har NGU undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak i Salbuosen til vannforsyning i Sørbøvågområdet. Georadarmålinger viser at området domineres av deltaavsetninger med tydelig skrålagning, ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Undredal, Aurland kommune 

   Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (97.121), Report, 1997)
   I samarbeid med Aurland kommune har NGU undersøkt mulighetene for grunnvanns- uttak til vannforsyning i Undredal som har et beregnet dimensjonerende forbruk på 1,15 l\/s. Det er utført 4 sonderboringer sørvest for skolen ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Almenningen og Kvalheim, Vågsøy kommune 

   Frengstad, Bjørn; Banks, David (NGU-Rapport (97.102), Report, 1997)
   Mulighetene for grunnvannsuttak fra borebrønner i fjell til Almenningen vannverk og Kvalheim vannverk er blitt vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGU's vannprogram, vannforsyning Sogn og Fjordane som et samarbeidsprosjekt. ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Blakset, Stryn kommune 

   Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (97.101), Report, 1997)
   Mulighetene for grunnvannsuttak fra borebrønner i fjell til Blakset Vassverk er blitt vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGUs vannprogram, vannforsyning Sogn og Fjordane som et samarbeidsprosjekt. En må regne med behov ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Byrkjelo, Gloppen kommune 

   Frengstad, Bjørn; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (97.053), Report, 1997)
   Det er utført grunnvannsundersøkelser med tanke på vannforsyning\/reservefor- forsyning til Byrkjelo i Gloppen kommune. 3 alternative undersøkelsesområder var foreslått av Byrkjelo vassverk. Tidligere boringer med testpumping ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Storoddan, Hemne kommune 

   Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (97.049), Report, 1997)
   NGU har videreført tidligere grunnvannsundersøkelser ved Storoddan, Hemne kommune. PÅ bakgrunn av sonderboringer og enkle testpumpinger med vann- og masseprøvetaking, ble det satt ned en 2\" prøvebrønn for langtidsprøvepumping. ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2005 

   Frengstad, Bjørn; Magombedze, Liliosa; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (2006.053), Report, 2006)
   Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten som NGU har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2005. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge, en prøvetakingsrunde i Nord-Norge samt noen dagsturer i ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2006 

   Jæger, Øystein; Sørdal, Torbjørn; Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (2007.018), Report, 2007)
   Forkortet:\rÅrsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2006. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge og en prøvetakingsrunde ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2007 

   Jæger, Øystein; Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (2008.028), Report, 2008)
   Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2007. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført. Grunnvann ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2012 

   Jæger, Øystein; Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (2013.018), Report, 2014)
   Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2012. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2012 og ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2013 og 2014 

   Jæger, Øystein; Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (2015.004), Report, 2015)
   Årsrapporten gir oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2013 og 2014. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2013 og ...