• Malmprospektering Oterstrand-Laksådal. 

      Lindahl, Ingvar; Furuhaug Leif (NGU-Rapport (1430/20A), Report, 1977)
      Ved radiometriske bil- og fotmålinger i 1975 ble det funnet flere radioaktive anomalier ved de gamle gruvene i Oterstrand - Laksådal, og rapporten beskriver oppfølging av disse funn. Det er gjort geologiske detaljkartlegging, ...