• Core-drilling at Engebøfjellet 1995-96; Dhl to Dh5 

   Staw, J.; Ahrenberg, E.; Fossflaten, G.; Korneliussen, A.; Garson, M.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (96.062), Report, 1996)
   Based on an agreement between Fjord Blokk and Conoco\/DuPont a series of drill- holes have been done on the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite on the northern side of Førdefjord. The purpose of the project is to investigate ...
  • Forekomster med ilmenitt, vanadiumholdig magnetitt og apatitt i norittiske bergarter i Egersundfeltet, Rogaland 

   Gautneb, H.; Sørdal, T.; Nilsson, L.P.; McEnroe, S.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (2001.014), Report, 2001)
   Ved tidligere undersøkelser er det påvist at norittiske bergarter i omrpåden Sokndal og Bjerkreim inneholder betydelige mengder av apatitt, ilmenitt og vanadiumholdig magnetitt, men at forekomstene er lavgehaltige. En rekke ...
  • Fureviknipa og Engebøfjellet rutilforekomster ved Førdefjorden, Sogn og Fjordane. 

   Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (91.171), Report, 1991)
   I Førdefjordområdet opptrer en rekke forekomster av relativt rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og Engebøfjellet i Naustdal kommune. ...
  • Husebø rutilforekomst, Meland kommune, Hordaland. 

   Korneliussen, A.; Torbergsen, K.; Lauritsen, T.; Furuhaug, L.; Austrheim, H. (NGU-Rapport (91.159), Report, 1991)
   Titanrike bergarter assosiert med Bergensbuens anortosittkompleks har i de nordlige deler av Holsnøy gjennomgått en omvandling til eklogitt i kaledonske skjærsoner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ...
  • Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen og radon i overflatevann, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag. 

   Sørdal, T.; Lindahl, I.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (91.056), Report, 1991)
   Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv strålling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- ...
  • Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Hurdal kommune, Akershus 

   Christensen, C.; Qvale, H.; Lindahl, I.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (89.128), Report, 1989)
   Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling ...
  • Olivin- og serpentinittforekomster i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Del 1: Hovedtekst og tabeller. Del 2: Forekomstbeskrivelse. Del 3: Kart og kartutsnitt. 

   Lindahl, I.; Nilsson, L.P.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (2003.103), Report, 2004)
   Det er gjort en sammenstilling av olivin- og serpentinittforekomster i de fire nordligste fylker i Norge som har et areal på utgående større enn 20.000m2. Til sammen inneholder denne sammenstillingen informasjon om 173 ...
  • Radiometriske målinger, prøvetaking av Pack-sack-boringer på Harelifjell. 

   Lindahl, I.; Often, M.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (84.005), Report, 1984)
   Radiometriske målinger i profiler over kontakten prekambrium\/kaledon i Rishaugfjellvinduet førte til oppdagelsen av uranmineraliseringen på Harelifjell. Mineraliseringen er detaljmålt radiometrisk og prøvetatt med utsprengte ...
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 1: Text. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 I), Report, 1999)
   (Forkortet) Important rutile deposits in Norway are two of main types: eclogite rutile deposits in Western Norway and metasomatic rutile deposits in the Bamble province of southernmost Norway. Eclogite deposits formed by ...
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 2: Figures. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 II), Report, 1999)
   Confidential until 31.12.2004. See the text in Report 99.129, Vol.1.
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 3: Appendix. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 III), Report, 1999)
   See the text in Report 99.129, Vol.1.Innhold:App. 1: Overview geographic map of Norway with rutile localitiesApp. 2: Compilation of analyses of rutile deposits and rutile-bearing rocksApp. 3: Rutile provinces and localities ...
  • Rutilforekomster på Holsnøy, - Meland kommune, Hordaland. 

   Austrheim, H.; Korneliussen, A.; Røste, J.; Rønning, J.S.; Furuhaug, L.; Lauritsen, T.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (90.008), Report, 1990)
   Titanrike basiske bergarter assosiert med Bergensbuenes anortositt-kompleks (ca. 1000 millioner år gammelt) har i de nordlige deler av Holsnøy gjennom- gått en omvandling til eklogitt i kaledonske (ca. 420 millioner år) ...
  • Sjeldne jordartselementer i Hellemobotn-Linnajavrre-regionen, Tysfjord, Hamarøy og Sørfold kommuner, Nordland. 

   Korneliussen, A.; Mathiesen, C.O.; Furuhaug, L.; Krog, R. (NGU-Rapport (89.099), Report, 1989)
   Ved regional prøvetaking av løsmasser i Nordland og Troms i 1986 ble det påvist unormalt høyt innhold av sjeldne jordarter Ce, La, m.fl.) i deler av Indre Tysfjord-regionen. Ved oppføgende undersøkelser i 1988 ble et 250 ...
  • Tsjernobyl-ulykken. Måling av gammastrålingsaktiviteten i Trondheim. 

   Grønlie, A.; Furuhaug, L.; Sørdal, T.; Wilberg, R.; Often, M. (NGU-Rapport (90.051), Report, 1990)
   Rapporten omtaler måling av gammastrålingsaktiviteten på bakkenivå to steder i Trondheimsområdet. Målingene, som ble påbegynt i mai 1986 straks etter Tsjernobylulykken, viser at gammastrålingsnivået på bakkenivå i Trondheims- ...
  • Wolframmineraliseringer i Bodø-Glomfjord-regionen 

   Stendahl, H.; Larsen, R.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (92.231), Report, 1993)
   Bodø-Glomfjord-regionen inneholder et betydelig antall wolfram-(scheelitt) mineraliseringer. Scheelitt opptrer disseminert i karbonatholdige glimmerskifre i turmalinitter, på kvartsganger, pegmatitter og i skarnmineraliseringer. ...
  • Ødegården rutilforekomst: En rutilførende skapolittomvandlet gabbro ved Ødegårdens Verk, Bamble 

   Furuhaug, L.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (93.078), Report, 1993)
   Ødegården rutilforekomst utgjør en langstrakt sone av rutilførende skapolitt- hornblende bergart (ødegårditt) som gjennomsettes av opptil 1 m mektige ganger av en flagopitt - enstatitt - apatitt bergart. Forekomsten er ...