• Berggrunnskart over Trøndelag : målestokk 1 : 400 000 

   Arntsen, Mari Lie; Gunnleiksrud, Ida Hilde; Torgersen, Espen; Nordgulen, Øystein; Ksienzyk, Anna; Meyer, Gurli; Gasser, Deta; Rasmussen, Mads Chalmer (Map, 2022)
  • Geologi på Byneset: en sammenstilling av geologiske, geofysiske og geotekniske data 

   Solberg, Inger-Lise; Rønning, Jan Steinar; Tønnesen, Jan Fredrik; Baranwal, Vikas Chand; Gasser, Deta; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2015.002), Report, 2015)
   I etterkant av kvikkleireskredet på Byneset 1. januar 2012, ble det gjennomført 2D resistivitetsmålinger som en del av den umiddelbare kartleggingen av områdene rundt skredgropa. Sammen med geotekniske grunnundersøkelser ...
  • Surface water geochemistry, Oppdal and Rennebu county, South Trøndelag, Norway 

   Reimann, Clemens; Sandstad, Jan Sverre; Gasser, Deta; Eggen, Ola A.; Birke, Mannfred (NGU-Rapport (2016.009), Report, 2016)
   A geochemical surface water survey, focused on 2nd and 3rd order streams, was carried out in the Oppdal\/Berkåk area. Stream water was collected at about 160 sample sites, covering a 1500 km2 survey area. The main aim was ...
  • Till geochemistry in Oppdal and Rennebu, Sør-Trøndelag county, Norway 

   Eggen, Ola A.; Andersson, Malin; Gasser, Deta (NGU-Rapport (2017.023), Report, 2017)
   A geochemical till survey was carried out in an area covering great parts of Oppdal and Rennebu municipalities, Sør-Trøndelag county, Norway. Till samples from 877 locations were collected and dry-sieved (< 2 mm), and an ...