• Grunnvannsforsyning til Steine og Skjellfjord. 

      Gaute, Amund (NGU-Rapport (O-80004), Report, 1980)
      Ved Steine var det boret 5 brønner før befaringen, den beste ga 600 l\/t. Det er liten grunn til å tro at en ny boring ville kunne gi bedre resultat. Det antas at lofotens charnokitt -og mangerittbergarter lett gir dårlige ...