• Berggrunnsgeologi og mineralske ressurser i Sokndalsområdet, Rogaland. Statusrapport 

   Nilsson, L.P.; Gautneb, H.; Marker, M.; Karlsen, T.A.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (98.068), Report, 1998)
   I samarbeid med Rogalsnd fylke har NGU skaffet til veie geologiske data, utført kartlegging og sammnestilt ewt berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:25 000 over området Sokndal - Mydland - Berrefjord. I tillegg er det ...
  • Berggrunnsgeologisk rekognosering av fire områder på kysten av Møre og Trøndelag 

   Lynum, R.; Olesen, O.; Krill. A.; Gautneb, H.; Bryhni, I.; Alakan, K.; Solli, A.; Grønlie, A.; Boyd, R.; Bering, D. (NGU-Rapport (86.182), Report, 1986)
   Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av føolgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad. ...
  • Carbonate rocks of the Tverrvika area, Beiarn: potential for white calcite marbles, chemistry, isotope geochemistry and age. 

   Gorokhov, I. M.; Melezhik, V. A.; Gautneb, H.; Sørdal, T.; Øvereng, O.; Fallick, A. E.; Gjelle, S. (NGU-Rapport (99.032), Report, 1999)
   Marbles at Beiarn are a part of the Sokumfjell Group belonging to the Beiarn Nappe Complex in the Uppermost Allochthon of the Nordland Caledonides. The Sokumfjell Group marbles have been subjected to several phases of ...
  • Characterisation of garnet, Engebøfjellet rutile deposit 

   Korneliussen, A.; Raaness, A.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (2008.082), Report, 2008)
   This report provides documentation of the Engebøfjellet eclogite and of the characteristics of garnet within it, including quantitative data on the chemical composition of the garnet, the amounts of garnet present and its ...
  • Chemical and mineralogical characterisation of carbonate deposits in Norway 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2013.055), Report, 2014)
   Norway's carbonate mining is significant, with 11 calcite carbonate and 3 dolomite mines in production. A large portion of the production provides raw materials for a variety of domestic downstream industries; altogether ...
  • Evaluering av framtidig behov og tilgang på industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold 

   Raaness, A.; Bjerkgård, T.; Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Wanvik, J. E.; Sandstad, J. S.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (2009.009), Report, 2009)
   Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold.\rTil sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte provinser ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Breivollområdet på Rolla 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Schaller, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.041), Report, 2011)
   Store deler av de østlige og sentrale deler av Rolla består av en vekslende serie med karbonater og glimmerskifer\/gneis, og hvor visse nivå i karbonatserien inneholder kalkspatmarmor som kan tenkes å være egnet for ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet 

   Schaller, A.; Gautneb, H.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.040), Report, 2011)
   Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt ...
  • Forekomster med ilmenitt, vanadiumholdig magnetitt og apatitt i norittiske bergarter i Egersundfeltet, Rogaland 

   Gautneb, H.; Sørdal, T.; Nilsson, L.P.; McEnroe, S.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (2001.014), Report, 2001)
   Ved tidligere undersøkelser er det påvist at norittiske bergarter i omrpåden Sokndal og Bjerkreim inneholder betydelige mengder av apatitt, ilmenitt og vanadiumholdig magnetitt, men at forekomstene er lavgehaltige. En rekke ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2000 

   Korneliussen, A.; Wanvik, J.E.; Tegner, C.; Sørdal, T.; Sandstad, J.S.; Meyer, G.B.; McEnroe, S.A.; Larsen, R.B.; Marker, M.; Bingen, B.; Erichsen, E.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2000.140), Report, 2000)
  • Geophysical and geological investigations for graphite on Senja and in Kvæfjord, Troms county, northern Norway 

   Gautneb, H.; Viken, G.; Ofstad, F.; Davidsen, B.; Gellein, J.; Knezevic, J.; Henderson, I.H.C.; Larsen, B.E.; Rønning, J.S. (NGU-Rapport (2019.023), Report, 2019)
   As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway) helicopter-borne geophysical surveys were performed on Senja and in Kvæfjord. Electromagnetic data from these surveys showed up anomalies that could be caused by ...
  • Geophysical and geological investigations of graphite occurrences in Vesterålen and Lofoten, Northern Norway 2017 

   Brönner, M.; Rønning, J.S.; Gautneb, H.; Larsen, B.E.; Knezevic, J.; Baranwal, V.C.; Elvebakk, H.; Gellein, J.; Ofstad, F. (NGU-Rapport (2018.011), Report, 2018)
   As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway), a helicopter-borne geophysical survey was performed in Lofoten and Vesterålen in 2013. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that may be ...
  • Geophysical and geological investigations of graphite occurrences in Vesterålen, Northern Norway, in 2018 and 2019 

   Davidsen, B.; Baranwal, V.C.; Gellein, J.; Knezevic, J.; Gautneb, H.; Rønning, J.S.; Ofstad, F.; Xiuyan Ren; Viken, G.; Engvik, A.K.; Larsen, B.E. (NGU-Rapport (2019.031), Report, 2019)
   Several potential graphite occurrences in Vesterålen were selected for follow-up work based on helicopter-borne geophysical data. The purpose for this is to confirm the existence of the graphite and next to briefly evaluate ...
  • Geophysical and geological investigations of Hesten, Vardfjellet and Grunnvåg graphite occurrences, Senja, northern Norway 

   Rønning, J.S.; Ofstad, F.; Gellein, J.; Knezevic, J.; Gautneb, H.; Larsen, B.E.; Henderson, I.H.C. (NGU-Rapport (2017.021), Report, 2017)
   As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway) a helicopter-borne geophysical survey were performed at Senja in 2012 - 2014. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that could be caused by ...
  • Kjerneboring i skiferforekomst ved Kvemo, Lierne kommune. 

   Heldal, T.; Lund, B.; Kjølle, I.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (99.134), Report, 1999)
   Forekomsten av glimmerskifer ved Kvemo i Lierne kommune ble befart, og ett kjerneboringshull på 20 meter ble satt og boret i september-99. Befaring på stedet og borkjernene viser at Kvemoskiferen er av meget homogen karakter, ...
  • Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag 

   Aasly, K. A.; Raaness, A.; Korneliussen, A.; Nazuti, A.; Gautneb, H.; Solberg, J. K.; Sandstad, J.S.; Brönner, M.; Arntsen, M. L.; Olesen, O.; Dahl, R.; Solbakk, T.; Hibelot, T.; Angvik, T. L.; Heldal, T.; Finne, T. E.; Slagstad, T.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2021.020), Report, 2021)
   NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlagfor mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjonom ...
  • Mineralressurser i Vestland fylke 

   Korneliussen, A.; Brönner, M.; Heldal, T.; Gautneb, H.; Nilsson, L.P.; Raaness, A.; Sandstad, J.S.; Schiellerup, H.; Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (2020.027), Report, 2020)
   I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i ...
  • Naturstein i Nord-Trøndelag 

   Gautneb, H.; Heldal, T. (NGU-Rapport (94.053), Report, 1994)
   Rapporten inneholder en oversikt over natursteinsforekomster i Nord-Trøndelag. Både nedlagte brudd, brudd i drift og nye forekomster som har fremkommet gjennom geologiske undersøkelser de siste årene er representert. Hver ...
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 1: Text. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 I), Report, 1999)
   (Forkortet) Important rutile deposits in Norway are two of main types: eclogite rutile deposits in Western Norway and metasomatic rutile deposits in the Bamble province of southernmost Norway. Eclogite deposits formed by ...
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 2: Figures. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 II), Report, 1999)
   Confidential until 31.12.2004. See the text in Report 99.129, Vol.1.