• Transport av metallforurenset grunnvann i gruveområdet på Løkken, Sør-Trøndelag 

      Forsgård, Maria; Viola, Giulio; Gundersen, Pål; Seither, Anna; Dalsegg, Einar; Sæther, Ola Magne; Storrø, Gaute; Gjørva, Marit Bakken; Fredin, Ola (NGU-Rapport (2015.041), Report, 2015)
      Transport av forurenset grunnvann gjennom undergrunnen på Løkken har trolig hatt stor betydning for virkningsgraden av de forurensningsbegrensende tiltak som tidligere har vært gjennomført i Løkkenområdet. Denne rapporten ...