• Utluting av serpentinitt - Del 1 

      Graff, Per-Reidar; Røste, Johs. Rye (NGU-Rapport (88.189), Report, 1988)
      Serpentin-magnesittbergarten i Raudbergfeltet, Vik i Sogn, er potensielt råstoff for magnesiumfremstilling. Det er i denne forbindelse testet løselig- heten av 6 serpentinittprøver. Løseligheten ligger på gjennomsnittlig ...