• Kjemisk forvitring av malm og sidebergart i seks norske kisgruver 

      Nilsen, Rolf; Grammeltvedt, Gudmund (NGU-Rapport (93.037), Report, 1993)
      Hensikten med undersøkelsen har vært å klarlegge faktorer som påvirker kjemisk forvitring av malm og sidebergarter ved norske kisforekomster. Undersøkelsen omfatter 6 norske kisgruver med 20 representative prøver fra hver ...