• Bunnforhold og kamskjellforekomster - kartlegging av to områder i Froan 

      Olsen, Heidi A.; Grefsrud, Ellen Sofie; Totland, Oddbjørn; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (2009.044), Report, 2009)
      Denne undersøkelsen inngår i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av marint biologisk mangfold, og utgjør første del av et prosjekt som undersøker sammenhengen mellom bunntyper og kamskjellforekomster. Undersøkelsen ...