• An evaluation of the determination of heavy metals, barium and phosphorus in sea-bed sediments 

   Grimstvedt, Andreas; Ødegård, Magne; Sæther, Ola M.; Faye, Gjert (NGU Bulletin (430), Journal article, 1996)
   An evaluation of the results obtained by following established procedures for collection and analysis of sea-bed sediments indicates that there is an acceptable reproducibility using nitric acid extraction and subsequent ...
  • Analyse av mineralinnholdet i støvprøver fra asfaltkjerner 

   Erichsen, Eyolf; Grimstvedt, Andreas; Schiellerup, Henrik (NGU-Rapport (2006.049), Report, 2006)
   Forkortet:\rPå oppdrag fra NTNU, institutt for bygg, anlegg og transport, er seks prøver analysert mineralogisk. Prøvematerialet består av støv (<10 um) som er produsert ved slitasje av asfaltkjerner med et Trøger apparat. ...
  • Bruk av XRD i kvantitative mineralbestemmelser-Eksempel Engebøfjellet 

   Grimstvedt, Andreas; Korneliussen, Are (NGU-Rapport (2000.061), Report, 2000)
   Mange mineralforekomster er påvirket av sekundære, ofte uønskede, metamorfe prosesser. Ofte vil det være ønskelig å kartlegge utbredelsen av slike mineralogiske variasjoner i forekomsten, enten fordi disse kan ha stor ...
  • Bulkanalyse av Th og U i bergartsprøver med LA-ICP-MS. Metodebeskrivelse 

   Flem, Belinda; Skaar, Øyvind; Grimstvedt, Andreas; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2005.031), Report, 2005)
   Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet med litiumtetraborat er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys i deler av året. ...
  • Geolaboratory benchmarking, 2005/2006 

   Schiellerup, Henrik; Westerberg, Lars Martin; Sandström, Harry; Reeder, Shaun; Grimstvedt, Andreas (NGU-Rapport (2006.061), Report, 2007)
   In 2005 the geological surveys of Norway (NGU), Finland (GTK) and Great Britain (BGS) took part in a joint benchmarking exercise to compare practices, performance, strategies etc. at the survey laboratories. The ultimate ...
  • Lead isotope determinations by inductively-coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS): potential of sector field instruments 

   Flem, Belinda; Cook, Nigel; Grimstvedt, Andreas (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   Lead isotope measurements have been carried out using a high-resolution inductively-coupled plasma mass spectrometry (Finnigan MAT ELEMENT, configurated with CD-1 option) The method can be applied to all types of geological ...