• 24. Seminar om hydrogeologi og miljø: sammendrag fra workshop 

   Gundersen, Pål (NGU-Rapport (2015.023), Report, 2015)
   24. seminar om Hydrogeologi og miljø ble avholdt ved NGU 10. og 11. mars 2015 (abstracts og program; se Aune et al. 2015).Det ble under seminaret avholdt til sammen 29 workshopsesjoner a 20 minutter innen totalt 15 ulike ...
  • Grunnvanns- og jordkjemi i Pasvik – Jarfjord; status og trender 

   Gundersen, Pål; Finne, Tor Erik; Dagestad, Atle; Jensen, Henning; Nordgulen, Øystein; Romundset, Anders; Kvam, Maria. (NGU-Rapport (2022.022), Report, 2022)
   Rapporten beskriver status og trender i jord- og grunnvannskjemi for uorganisk luftbåren forurensning langs grensen mot Russland i Pasvik/Jarfjord i Sør-Varanger. Viktige forurensningsparametrene i regionen som Ni, Cu, As, ...
  • Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020. Sluttrapport 

   Gundersen, Pål; De Beer, Hans; Sæther, Ola Magne; Tuttle, Kevin John; French, Helen Kristine; Aagaard, Per (NGU-Rapport (2016.008), Report, 2016)
   Åtte samarbeidende institusjoner har gjennomgått status og utfordringer for det norkse hydrogeologifaget under prosjektet \"Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020\". Det har vært delfinansiert av Forskningsrådet ...
  • Kvalitet av borebrønner i fjell - videoinspeksjon av brønnutforming 

   Sivertsvik, Frank; Sørdal, Torbjørn; Storrø, Gaute; Gaut, Sylvi; Gundersen, Pål; Berg, Tomm (NGU-Rapport (2006.031), Report, 2006)
   Forkortet:\r-Totalt er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ikke mulig hovedsakelig med bakgrunn i tekniske forhold i brønnene.\r-Status for ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) - Fortid og framtid etter 39 års drift 

   Seither, Anna; Sæther, Ola Magne; Jæger, Øystein; Gundersen, Pål (NGU-Rapport (2016.039), Report, 2017)
   Arbeidet med Landsomfattende mark- og grunnvannsnett, LGN, har siden oppstarten i 1977 vært et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Grunnvannsforekomster ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2015 

   Jæger, Øystein; Gundersen, Pål; Seither, Anna (NGU-Rapport (2016.007), Report, 2016)
   Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2015. Grunnvann fra 52 LGN-områder ble prøvetatt i mai og juni 2015. ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport for 2017 og 2018 

   Jæger, Øystein; Sæther, Ola Magne; Seither, Anna; Gundersen, Pål (NGU-Rapport (2019.030), Report, 2019)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåket norsk grunnvann i fjell og Iøsmasser siden 1970-tallet gjennom prosjektet Landsomfattende mark- og grunnvannsnett ...
  • Regional similarities in the distribution of well yield from crystalline rocks in Fennoscandia 

   Gustafson, Gunnar; Morland, Geir; Banks, David; Mäkelä, Jorma; Gundersen, Pål (NGU Bulletin (450), Journal article, 2010)
   Well yields from Precambrian and Palaeozoic bedrock in Norway, Sweden and Finland exhibit very similar and approximately log-normal distributions: all three data sets exhibit a median yield of 600-700 L hr-1, despite the ...
  • Statistikk vanngiverevne i forskjellige bergarter. ForForUT deloppgave 3. Statusrapport 2009 

   Gundersen, Pål; Beer, Hans de (NGU-Rapport (2009.066), Report, 2010)
   \"Forbedrede forundersøkelser for tunneler\" (ForForUT) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norges geologiske undersøkelse. Målet med samarbeidsprosjektet er å videreutvikle forundersøkelser ...
  • Transport av metallforurenset grunnvann i gruveområdet på Løkken, Sør-Trøndelag 

   Forsgård, Maria; Viola, Giulio; Gundersen, Pål; Seither, Anna; Dalsegg, Einar; Sæther, Ola Magne; Storrø, Gaute; Gjørva, Marit Bakken; Fredin, Ola (NGU-Rapport (2015.041), Report, 2015)
   Transport av forurenset grunnvann gjennom undergrunnen på Løkken har trolig hatt stor betydning for virkningsgraden av de forurensningsbegrensende tiltak som tidligere har vært gjennomført i Løkkenområdet. Denne rapporten ...