• EDB-basert biblioteksystem. Systemanalyse. 

   Minken, Trond; Høseggen, S.; Sandvik, A. (NGU-Rapport (87.135), Report, 1987)
   Rapporten inneholder en systemanalyse av bibliotekfunksjonen ved NGU, hvor en gruppe har vurdert behovet for, foreslått omfang og skissert konsekvensen av overgang til et EDB-basert opplegg. Forholdet mellom bilioteksystemet ...
  • Referansesystem for stedfestede data 

   Høseggen, S.; Munthe-Kaas, H. (NGU-Rapport (84.056), Report, 1984)
   En referanse er korte og oftest standardiserte opplysninger om data. Rapporten tar for seg referanser til data innen områdene naturmiljø og naturressurser. Disse dataene er vanligvis stedfestet. Rapporten understreker ...