• Framhenting av EDB-basert informasjon fra NGU. 

      Myhren, Rolf; Høseggen, Steinar (NGU-Rapport (86.029), Report, 1986)
      Rapporten omhandler bruken av et utskriftsprogram som betjener kommunikasjon med brukerne for framhenting av tilgjengelig informasjon lagret i databaser ved NGU's dataanlegg. Brukerne selv, eksterne eller interne, skal ha ...