• Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) - forundersøkelse 

   Solberg, Inger-Lise; Høst, Jan; Hansen, Louise; de Beer, Hans; Nordahl, Bo; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (2012.054), Report, 2012)
   Denne rapporten er en forundersøkelse knyttet til arbeidet med å etablere en Nasjonal database for grunnundersøkelser i Norge. Det finnes en mengde ulike typer data fra grunnundersøkelser, bl.a. informasjon fra alle typer ...
  • NGUs oppfølging av Tsjernobylulykken og betydning i en framtidig beredskap. 

   Høst, Jan (NGU-Rapport (86.161), Report, 1986)
   Rapporten gir en fremstilling av NGUs innsats i forbindelse med kartleggingen av det radioaktive nedfallet i Norge etter Tsjernobylulykken. En tidligere rapport nr. 86.160 er en fagrapport der målemetoder og resultater ...
  • Åknes/Tafjord-prosjektet 

   Longva, Oddvar; Høst, Jan; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.039), Report, 2006)
   Forkortet:\rDenne rapporten gir en kort status over sannsynligheter, konsekvenser og risiko knyttet til de ustabile fjellpartiene ved Åknes og Hegguraksla i indre Storfjorden, Møre og Romsdal. Selv om beredskap er under ...