• Raviner og ravinedannelse i Uladalen. 

      Hagen, Knut (NGU-Rapport (84.174), Report, 1984)
      Rapporten forsøker å belyse raviner og ravinedannelse i morene og glasifluvialt materiale i Uladalen, Otta, Oppland fylke. Dette gjøres ved bruk av tidligere litteratur om emnet og resultater fra første års feltsesong. ...