• Bruk av grunnvann som energikilde for Oppdal sentrum 

      Lauritsen, Torleif; Danielsen, Eilif; Halkjelsvik, Anveig B.; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2002.074), Report, 2002)
      I et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Høgskolen i Hedmark er muligheten for å benytte grunnvannet som energikilde i Oppdal sentrum kartlagt. De geologiske undersøkelsene ...