• Miljøteknisk grunnundersøkelse av Ladedalen deponi, Trondheim 

      Halkjelsvik, Anveig Gjordal; Støver, Lise; Ottemo, Vivian; Holsen, Aase Marie Herslett; Økland, Ingeborg (NGU-Rapport (2005.036), Report, 2005)
      Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse på den nedlagte Ladefyllingen i Trondheim. Gjenfyllingen av Ladedalen startet i 1940 og ble avsluttet i 1970. Mest aktiv periode var fra 1961-70. Det ligger 13 bygg ...