• Grusregisteret i Enebakk, Rælingen, Fet, Sørum og Nes kommuner. 

      Hansen, Hans Jørgen (NGU-Rapport (87.134), Report, 1987)
      Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregisteret etablert i Enebakk, Rælingen, Fet, Sørum og Nes kommuner. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data ...