• Grus-og Pukkregisteret i Oslo og Akershus fylker 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (88.009), Report, 1988)
   Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Oslo og Akershus fylker. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er ...
  • Grusregisteret i Åseral kommune 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.104), Report, 1986)
   Grusregisteret i Åseral kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å kunne gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets ...
  • Grusregisteret i Drammen kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.023), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Eidsvoll kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.120), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Flesberg kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.024), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Gol kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.026), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etabler for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Hurdal kommune, Akershus fylke. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.195), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Hægebostad kommune 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.108), Report, 1986)
   Grusregisteret i Hægebostad kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper ...
  • Grusregisteret i Kongsberg kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.031), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Kvinesdal kommune 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.109), Report, 1986)
   Grusregisteret i Kvinesdal kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper ...
  • Grusregisteret i Lindesnes kommune 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.106), Report, 1986)
   Grusregisteret i Lindesnes kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle inter- esser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper ...
  • Grusregisteret i Nedre Eiker kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.035), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Oslo, Asker, Bærum, Oppegård og Lørenskog kommuner. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (87.133), Report, 1987)
   Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregisteret etablert i Oslo, Asker, Bærum, Oppegård og Lørenskog kommuner. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. ...
  • Grusregisteret i Røyken kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.040), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Sigdal kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.041), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Songdalen kommune 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.101), Report, 1986)
   Grusregisteret i Songdalen kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper ...
  • Grusregisteret i Ullensaker kommune. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (87.117), Report, 1987)
   Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregisteret etablert i Ullensaker kommune. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert ...
  • Grusregisteret i Vennesla 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.100), Report, 1986)
   Grusregisteret i Vennesla kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper ...
  • Grusregisteret i Vest-Agder. 

   Wolden, Knut; Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (86.111), Report, 1986)
   Grusregisteret i Vest-Agder er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusforekomstene. Materialets egenskaper til ...
  • Grusregisteret i Øvre Eiker. 

   Hansen, Hans Jørund (NGU-Rapport (85.042), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...