• Årstidsvariasjoner i grunnvannskjemien i fem bergborede brønner sør for Bergen 

      Frengstad, Bjørn; Nilssen, Rannveig S.A.; Haraldseth, Anne Lise (NGU-Rapport (2001.041), Report, 2012)
      Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden \/ Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et helt år fra oktober 1998 til oktober 1999. Grunnvannsprøvene ble analysert for radon, pH, alkalitet, turbiditet, farge, 7 ...